Emitentem dluhopisů je společnost První Investiční, a.s., jedná se o akciovou společnost založenou a existující dle českého práva. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy. Zemí registrace emitenta je Česká republika.

První Investiční, a.s.
Sádky 1615/4, Prostějov, 79601

IČ 07785666
vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka B8097
informace z portálu Justice.cz

Petr Zapletal
předseda představenstva a 100% akcionář První Investiční, a.s.

O MAJITELI PRVNÍ INVESTIČNÍ

Společnost První Investiční, a.s. je součástí podnikatelského seskupení ovládaného panem Petrem Zapletalem. Vztah ovládání společnosti Petrem Zapletalem je založen výhradně na bázi vlastnictví, kdy Petr Zapletal drží veškeré akcie, které představují 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti.

Petr Zapletal říká o První Investiční:

Naším cílem je představit projekty, u kterých budeme mít jistotu, že společně vložené prostředky budou investovány bezpečně a s možností dřívějšího splacení všech vkladů.

V dnešní době je velmi složité vybrat tu správnou investici, a proto bych Vás chtěl ubezpečit, že každý náš záměr je vždy pečlivě zvažován a posuzován, než se rozhodneme o jeho realizaci. Za dobu mého podnikání v dalších společnostech, jsme byli schopni pomoci několika tisícům klientů, kteří investovali více než půl miliardy Kč.