Přírodní, kulturní, turistický a dnes i investiční klenot

TO JE GRUZIE

Využijte unikátní investiční příležitosti gruzínského klenotu s našimi dluhopisy.

Podnikatelské prostředí

Jedním z velkých plusů gruzínského podnikatelského prostředí je jeho přívětivost, která navíc stále roste. V prestižním žebříčku Ease of Doing Business („Snadné podnikání“), který hodnotí právě přívětivost dané země pro podnikatele a který je každoročně součástí zprávy Doing Business Světové banky, obsadila Gruzie v roce 2020 7. místo (2019 – 6.místo, 2018 – 9. místo, 2017 – 16.místo). Před Gruzií se umístil pouze Nový Zéland, Singapur, Hong Kong, Korea, USA a z evropských zemí pouze Dánsko (Česká republika – 41.místo, Slovensko – 45.místo).

V čem spočívá toto „kouzlo“ podnikání v Gruzii? Gruzínská veřejná správa je jednoduchá a minimálně byrokratická. Velice snadno a rychle zde založíte firmu. Proces nákupu a převodu nemovitosti zde trvá méně než hodinu, neplatí se zde daň z převodu nemovitosti a koupě nemovitosti dává kupujícímu právo získat povolení k trvalému pobytu.

V Gruzii se setkáte s přívětivými daňovými podmínkami. Gruzie má uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění s více než 50 zeměmi (samozřejmě včetně České republiky) a od roku 2014 také bezcelní dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Další dohody o volném obchodu má Gruzie uzavřeny také s Ruskem a většinou postsovětských republik, Tureckem a nově také s Čínou.

Předností Gruzie je také dobrá vynutitelnost smluvních ujednání, nízká míra korupce a bezvízový styk s více než stovkou zemí včetně ČR. Další zajímavostí je umístění Gruzie na 12. místě v žebříčku Indexu ekonomické svobody (Index of Economic Freedom) za rok 2020, který vydává organizace Heritage Foundation – ČR 23.místo, Slovensko 60.místo.

Ekonomika Gruzie

Ekonomika

Ekonomika Gruzie po očekávaném propadu v roce 2020 (významně ovlivněném pandemií viru SARS-CoV-2) v roce 2021 již opět zaznamená výrazný meziroční růst, a to dle předběžných výsledků o 10,4 %. Z hlediska ekonomické úrovně bylo v roce 2021 gruzínské HDP na obyvatele (GDP per capita) na hodnotě 5 042 USD (Česká republika 26 378 USD, Slovensko 21 088 USD).

Mezi pravidelně rostoucí segmenty hospodářství v Gruzii patří výstavba nemovitostí. Vláda jako jednu ze svých hlavních priorit vytyčila turismus. Také z těchto důvodů jsou developerské projekty zaměřené na rekreační a turistické objekty pro investory velmi atraktivní.

Přímé zahraniční investice dosáhly v Gruzii v roce 2021 výše 1241 mil. USD (2020 – 589 mil. USD, 2019 – 1352 mil. USD). Nejvíce zahraničních investic sem proudilo z Velké Británie, Nizozemska, Turecka, České republiky a Ruska. Čtvrtým největším zahraničním investorem v roce 2021 byli v Gruzii čeští investoři s téměř 81 mil. USD investic.

Míra nezaměstnanosti zde dosahovala v roce 2021 hodnoty 20,6% (18,5% – 2020, 11,6% – 2019; 12,7% – 2018), přičemž nárůst byl způsoben zejména důsledky pandemie viru SARS-CoV-2 . Tento fakt na druhou stranu znamená, že Gruzie nabízí stále dostatek pracovních sil pro nové společnosti a projekty.

Turistický ruch

Turistický ruch je jednou ze strategických priorit gruzínské vlády. Jedná se o rostoucí segment s velkým potenciálem, protože Gruzie nabízí opravdu velkou řadu přírodních i kulturních zajímavostí. Prozatím do Gruzie nejvíce cestují turisté z Ruska, Turecka, ze sousední Arménie a Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Izraele, ale postupně narůstá také počet turistů ze zemí EU. Snadnou dostupnost pro zahraniční turisty zajišťují dokonce tři mezinárodní letiště – Tbilisi, Batumi a Kutaisi.

A co na Gruzii turisty láká? Gruzie nabízí řadu kulturních pamětihodností, moderní architekturu a mnoho přírodních skvostů. Přírodním krásám dominuje zejména pohoří Kavkaz s nejvyšším vrcholem Šchara (5201 m n.m.). Najdeme zde krásnou klidnou horskou krajinu, jezera, skalní města, ale také lyžařská střediska Gudauri, Mestia či Bakuriani pro zimní vyžití turistů.

Druhou turistickou perlou Gruzie je jižní část pobřeží Černého moře alias gruzínská riviéra v čele s přístavním městem Batumi. Toto město je díky svému rychlému rozvoji a moderní architektuře označováno jako gruzínské Las Vegas nebo Dubaj. Dynamickým rozvojem turistického ruchu prochází také další města a městečka na pobřeží Černého moře (např. Kobuleti s jedinečným černým magnetickým pískem na plážích).

Z hlediska historie a památek je jistě nejzajímavější hlavní město Tbilisi. Co se týče počtu obyvatel, je Tbilisi srovnatelné s Prahou, také leží v údolí podél řeky a také má metro. Dominantou města je Narikala, stará, mnohokrát dobytá a přestavovaná pevnost, která nabízí krásný výhled na město a řeku, kostel Metechi, řada dalších kostelů a katedrál či prezidentský palác. Za zmínku stojí také sirné lázně ve čtvrti Abanotubani nebo moderní Most míru z roku 2010.

Vyhledávanou „atrakcí“ je také tradiční gruzínská kuchyně a gruzínská vína, která patří mezi nejkvalitnější a nejvyhledávanější vína na světě. Gruzie dokonce někdy bývá označována jako kolébka vína.

Bezpečnost v Gruzii

Bezpečnost a politická situace

V hlavách některých lidí může stále existovat obava, že Gruzie a oblast Kavkazu patří k nebezpečným až válečným zónám. Ve skutečnosti tomu tak již dávno není. Poslední ozbrojený konflikt zde skončil před více než 10 lety (válka v jižní Osetii) a podle průzkumu společnosti GALLUP World (jedné z předních globálních poradenských a analytických firem) je Gruzie, vyjma separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie, které jsou však pro turisty nepřístupné, v seznamu nejbezpečnějších zemí celého světa. Riziko běžné kriminality vůči turistům je zde také poměrně nízké, stejně jako riziko teroristických útoků.

Dle informací a doporučení českých úřadů tak největší riziko turistům hrozí v rámci silniční dopravy. Řada místních často nezná nebo nedodržuje dopravní předpisy a v silničních provozu tak dochází k řadě nehod. Jedním z doporučení je tudíž využívání bezpečné a moderní železniční přepravy.

Z hlediska politického systému je Gruzie parlamentní či spíše poloprezidentskou demokracií a v jejím čele stojí prezident. Prezident je volen přímo občany a od roku 2018 má Gruzie vůbec první prezidentku, jíž se stala diplomatka Salome Zurabišviliová.

Jazyk a kultura

Úředním jazykem Gruzie je gruzínština vyznačující se specifickým druhem písma. Gruzínština má historicky celkem tři druhy písma, přičemž v dnešní době používané písmo se jmenuje mchedruli a vypadá takto: საქართველო (takto se píše Gruzie v gruzínštině). Mimochodem název země v gruzínštině zní Sakartvelo. V Gruzii se bez problému domluvíte rusky, naopak s angličtinou či němčinou zde příliš nepochodíte (vyjma hlavního města a přímořských a lyžařských turistických středisek).

Z hlediska národností převažují Gruzínci – 84% obyvatelstva – a dále zde žije například 6,5% Azerů a 5,7% Arménů. Co se týče náboženství, nejvíce příslušníků má Gruzínská pravoslavná církev (82%). Z tohoto důvodu se také například Vánoce v Gruzii (stejně jako v Rusku), slaví až po Novém roce, konkrétně 7. ledna. V období mezi Novým rokem a pravoslavnými Vánocemi je tedy většinou zavřeno a nepracuje se.

Velkou součást tradiční gruzínské kultury tvoří hudba a tanec, mimo jiné podobně jako u nás také tanec v krojích. Gruzínci jsou obecně velmi hrdým, ale přátelským národem.