PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

DRUHÝ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Aktuálně skončila veřejná nabídka dluhopisů první emise našeho druhého dluhopisového programu (celkově třetí emise dluhopisů). Aktuálně nejsou v rámci druhého dluhopisového programu veřejně nabízeny žádné emise dluhopisů.

Magnetic Beach Resort - srpen 2022

PRVNÍ EMISE

Lhůta veřejné nabídky pro první emisi druhého dluhopisového programu skončila dne 24.9.2022. Z první emise druhého dluhopisového programu našich dluhopisů v celkovém plánovaném objemu 150 miliónů Kč bylo během emisní lhůty investory odkoupeno celkem 1 071 ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 26 775 000 Kč (více info zde).

Prostředky získané prodejem této emise primárně směřují do gruzínského developerského projektu Magnetic Beach Resort (dříve nazývaný PARK LIFE Kobuleti) v přímořském městečku Kobuleti. Jedná se o apartmánový komplex s restauracemi, kavárnou, wellness a krytým bazénem. Více informací a vizualizace celého projektu naleznete na stránce projektu.

Naše společnost První Investiční, a.s. bude v rámci tohoto projektu vlastníkem dvou apartmánových budov (D+E) a k nim náležícího pozemku.

 • ISIN CZ0003535494
 • Typ dluhopisu: s výnosem na bázi diskontu v zaknihované podobě
 • Diskontní sazba: 6,9 % p.a. (odpovídá ročnímu výnosu)
 • Výplata úroků: jednorázově v datu splatnosti (u fyzických osob vypláceno již zdaněno 15% srážkovou daní)
 • Vstupní poplatek: 0 Kč
 • Nominální hodnota: 1 ks = 25 000 Kč
 • Celkový objem emise: 150 mil .Kč
 • Lhůta veřejné nabídky: 25.10.2021 – 24.9.2022
 • Konečná splatnost: 10.11.2026

Diskontní sazba
6,9 % ročně

(odpovídá ročnímu výnosu)

jednorázově ve splatnosti

frekvence výplaty výnosů

10.11.2026

konečná splatnost jistiny

0 Kč

vstupní poplatek

Aktuální cena k datu

Schválený unijní prospekt pro růst (základní prospekt) a konečné podmínky jsou uveřejněné a dostupné na tomto webu www.prvni-investicni.cz. Schválení unijního prospektu pro růst by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou na jeho základě veřejně nabízeny. Potenciální investoři by si měli přečíst unijní prospekt pro růst a konečné podmínky, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

PRVNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Náš první dluhopisový program byl zřízen v roce 2019 a je aktuálně stanoven do 31.3.2024, o celkovém objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1,7 mld. Kč. V rámci našeho prvního dluhopisového programu již proběhly dvě emise dluhopisů, prostřednictvím kterých byly upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 287 mil. Kč. Aktuálně nejsou v rámci prvního dluhopisového programu veřejně nabízeny žádné emise dluhopisů.

magnetic-beach-august2022-01

DRUHÁ EMISE

Oznámení emitenta o nabídce na odkup dluhopisů ISIN CZ0003525610

Lhůta veřejné nabídky pro druhou emisi dluhopisů skončila dne 30.4.2021. Z druhé emise našich dluhopisů v celkovém plánovaném objemu 160 miliónů Kč bylo během lhůty veřejné nabídky prodáno investorům celkem 4 538 ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 113 450 000 Kč (detailní info najdete v dokumentu Oznámení výsledků veřejné nabídky druhé emise).

Prostředky získané prodejem této emise primárně směřují do gruzínského developerského projektu Magnetic Beach Resort (dříve nazývaný PARK LIFE Kobuleti) v přímořském městečku Kobuleti. Jedná se o apartmánový komplex s restauracemi, kavárnou, wellness a krytým bazénem. Více informací a vizualizace celého projektu naleznete na stránce projektu.

Naše společnost První Investiční, a.s. bude v rámci tohoto projektu vlastníkem dvou apartmánových budov (D+E) a k nim náležícího pozemku.

 • ISIN CZ0003525610
 • Typ dluhopisu: s výnosem na bázi diskontu v zaknihované podobě
 • Diskontní sazba: 7,4 % p.a. (odpovídá ročnímu výnosu)
 • Výplata úroků: jednorázově v datu splatnosti (u fyzických osob vypláceno již zdaněno 15% srážkovou daní)
 • Vstupní poplatek: 0 Kč
 • Nominální hodnota: 1 ks = 25 000 Kč
 • Celkový objem emise: 160 mil .Kč
 • Lhůta veřejné nabídky: 13.5.2020 – 30.4.2021
 • Konečná splatnost: 22.5.2023

Diskontní sazba
7,4 % ročně

(odpovídá ročnímu výnosu)

jednorázově ve splatnosti

frekvence výplaty výnosů

22.5.2023

konečná splatnost jistiny

0 Kč

vstupní poplatek

DOKUMENTY K TÉTO EMISI

Tisková zpráva 3.10.2023

formát PDF | 111 kB | 2 stránky

Tisková zpráva 22.9.2023

formát PDF | 68 kB | 1 stránka

PRVNÍ EMISE

Lhůta veřejné nabídky pro první emisi dluhopisů skončila dne 3.3.2020. Z první emise našich dluhopisů v celkovém plánovaném objemu 195 miliónů Kč (150 mil. Kč + 45 mil. Kč navýšení) bylo během emisní lhůty vydáno celkem 6 946 ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 173 650 000 Kč (více info zde).

Tato emise přináší atraktivní fixní výnos ve výši 7,2% ročně. A prostředky získané prodejem této emise primárně směřují do gruzínského developerského projektu Magnetic Beach Resort (dříve nazývaný PARK LIFE Kobuleti) v přímořském městečku Kobuleti. Jedná se o apartmánový komplex s restauracemi, kavárnou, wellness a krytým bazénem. Více informací a vizualizace celého projektu naleznete na stránce projektu.

Naše společnost První Investiční, a.s. bude v rámci tohoto projektu vlastníkem dvou apartmánových budov a k nim náležícího pozemku.

 • ISIN CZ0003522179
 • Typ dluhopisu: s pevným úrokovým výnosem v zaknihované podobě
 • Úroková sazba: 7,2 % p.a.
 • Výplata úroků: 1x ročně zpětně (u fyzických osob vypláceno již zdaněno 15% srážkovou daní)
 • Vstupní poplatek: 0 Kč
 • Nominální hodnota: 1 ks = 25 000 Kč
 • Minimální investice: 50 000 Kč
 • Celkový objem emise: 150 mil .Kč + 45 mil. Kč (navýšení)
 • Emisní lhůta: 3.6.2019 – 3.3.2020
 • Konečná splatnost: 3.6.2022
 • Termíny výplaty úroků: 3.6.2020, 3.6.2021 a 3.6.2022

7,2 % ročně

fixní výnos

1x za rok

frekvence výplaty výnosů

3.6.2022

konečná splatnost jistiny

50 000 Kč

minimální investice

0 Kč

vstupní poplatek

Emitent dluhopisů

První Investiční, a.s.
IČ 07785666
Sádky 1615/4, Prostějov, 79601

Obchodník s cennými papíry

CYRRUS, a.s.
IČ 63907020
Veveří 3163/111, Brno, 61600

Evidence CP

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
IČ 25081489
Rybná 14, Praha 1, 11005